Onze wijk bestaat uit een mix van bewoners, winkeliers en andere ondernemers. Onder de bewoners vallen de vaste bewoners, maar ook de vele studenten die hier tijdelijk verblijven.

De vele sociale activiteiten die in onze wijk worden georganiseerd hebben het Buurtplatform ertoe gebracht om, middels enquêtes, flyeracties, buurtavonden en nieuwsbrieven te inventariseren in welke behoefte ons buurtplatform zou moeten voorzien.

Hieruit is naar voren gekomen dat de prioriteiten van het Buurtplatform zouden moeten liggen op de volgende punten:

Infrastructuur
Drugsoverlast
Studentenhuisvesting
Bouwactiviteiten
Toekomstvisie