In Wyck is de overlast van drugs gerelateerde problematiek sinds de invoering van het ingezetenencriterium in 2012 flink afgenomen.

Er is veel minder drugsgerelateerd verkeer in Wyck en er zijn minder drugsrunners sinds niet-ingezetenen van Maastricht geen softdrugs meer kunnen kopen in de coffeeshops.

Desalniettemin blijft het Buurtplatform de ontwikkelingen op dit gebied scherp in de gaten houden en neemt zij deel aan de inspraakavonden die op dit gebied worden gehouden.