Het stadsdeel Wyck is een kleine en compacte wijk, waar naast veel winkels en kantoren ook intensief gewoond wordt. De vele grote panden zijn vaak al verdeeld in meerdere woningen of opgesplitst ten behoeve voor kamerbewoning: voor studenten is Wyck ook zeer aantrekkelijk om te wonen.

Ook in Wyck wordt door bewoners vaker aangegeven dat het “wel wat veel” wordt. Het BPF-Wyck wil op dit onderwerp dan ook nadrukkelijk de vinger aan de pols houden. Het BPF-Wyck vindt dat er ook nadrukkelijke aandacht moet zijn voor de belangen van de “vaste” bewoners.

Naast de vaste bewoners en de tijdelijke bewoners zijn er in Wyck ook veel hotelgasten. Er zijn in Wyck meerdere panden die tegen de regels in toch worden geëxploiteerd als hotel, en dus worden onttrokken aan de woonfunctie. Het BPF-Wyck zal daar in de komende tijd ook meer aandacht voor vragen.