VERSLAG OPENBARE BIJEENKOMST VAN BUURTPLATFORM WYCK

15 februari 2017

 

1             Opening

Ed Beuker, voorzitter opent de vergadering.

Hij verwelkomt speciaal John Souren, wijkagent en Stephan Outjers onze nieuwe wijkgebonden medewerker. Inclusief sprekers en bestuur zijn er veertig à vijftig bewoners van Wyck aanwezig.

 

2             Jos van Golde en Bert Dierick van EMEC

Om Maastricht in 2030 energieneutraal te maken is één van de mogelijkheden het plaatsen van zonnepanelen.

Emec kan hierbij helpen: het informeren en ontzorgen bij het plaatsen van zonnepanelen op particuliere panden en het plaatsen van (vele) zonnepanelen op een groot pand waarvan mensen die aangrenzend aan dat pand wonen goedkoper energie kunnen afnemen, de zogenaamde postcoderoos.

Voor meer informatie zie bijgesloten folder.

 

3             Tom Heijnens van Resto VanHarte

Resto vanHarte is een Nederlandse Stichting met 40 locaties, waarvan er drie in Maastricht. Eén daarvan is gelegen in de Wycker Grachtsraat 24.

Iedere eerste en derde maandag van de maand wordt er door professionals en vrijwilligers een drie-gangenmaaltijd bereidt. Kosten voor een maaltijd zijn €7,00. Bedoeling is om nieuwe mensen uit de buurt te leren kennen en zo een gezellige avond te hebben. Vooraf reserveren.

Voor meer informatie zie bijgesloten folder.

 

3             Rob Lamers van Gemeente Maastricht

De werkgroep verkeer in Wyck, bestaande uit gemeente Maastricht, ‘Buurtplatform Wyck, Ondernemend Wyck, Centrummanagement en Roger Theunissen, heeft een nieuw parkeerbeleid gemaakt. Dit moet nog worden goedgekeurd.

In grote lijnen:

In de Stationsstraat, Wycker Brugstraat en de Rechtstraat betaald parkeren, maximaal 2 uur. ’s Ochtends mogelijkheid voor vrachtwagens om te laden en lossen. ’s Middags parkeren bezoekers.

Aan de randen van de wijk komt vergunning parkeren voor bedrijven.

De rest wordt combi-parkeren.

Het zoekverkeer wordt op deze manier verminderd.

Bewoners zijn bang dat het ’s avonds, wanneer er niet meer betaald hoeft te worden, het drukker wordt en er minder plaats zal zijn voor de vergunninghouders.

Voorstellen:

  • 24 uur betaald parkeren invoeren.
  • Maak de Hoge Barakken weer open voor parkeren.
  • Beperk het aantal parkeervergunningen per gesplitst pand.

 

4             Rondvraag

  • Er staan veel fietsen en scooters met boxen tegen de balustrade aan het Cörversplein. Rob Lamers: het aantal fietsentulpen aan de Oeverwal wordt verdubbeld. Cörversplein is openbare weg, de gemeente mag ze daar verwijderen. Blijven melden, liefst via de Maastricht meldt app.
  • Er is hier geen glasvezel. Kan BPF-Wyck hier iets aan doen?
  • De stadsronde over herinrichten Stationsstraat en -plein was een puinhoop. Het buurtbelang kwam te weinig aan de orde.
  • 1Maastricht krantje wordt niet bezorgd.
  • BPF Wyck zou via het mailbestand over diverse onderwerpen de mening van de wijk moeten vragen.