Binnen het Buurtplatform Wyck zijn er werkgroepen die bezighouden met onder andere infrastructuur, drugsoverlast, studenten en bouwactiviteiten. Er zijn veelvuldige contacten met de Gemeente en met Ondernemend Wyck om deze problemen gezamenlijk op te lossen.

Actuele problemen worden via onze Nieuwsbrief gedeeld met de bewoners van Wyck.
Het e-mail bestand is de laatste jaren gegroeid van 50 naar 200 mailadressen.

Een of tweemaal per jaar wordt er een buurtavond georganiseerd om actuele problemen of aanstaande veranderingen of aanpassingen te bespreken. De bewoners van Wyck worden middels flyers en onze digitale nieuwsbrief uitgenodigd. Deze avonden worden ook benut om een inzicht te krijgen in de behoeften van de bewoners. Op deze manier kunnen we onze prioriteiten bijsturen. Deze avonden worden door gemiddeld zo’n 50 buurtbewoners bezocht.

Ook op facebook is ons buurtplatform actief en hebben we een groeiend aantal volgers.
In december 2016 stond de teller op 210 volgers.

We hopen met al deze activiteiten steeds meer bewoners te interesseren om een positieve bijdrage te leveren aan het in stand houden of verbeteren van de leefbaarheid van onze wijk.