Andere personen en organisaties die zich bezighouden met de leefbaarheid in onze wijk en waarmee het buurtplatform in contact staat zijn:

 

 

Stichting Buurtblad Groet Wiek
De stichting brengt vier maal per jaar het buurtblad Groet Wiek uit in een oplage van 4500 stuks. Deze worden huis aan huis verspreid in de wijken Wyck, Céramique en Sint Maartenspoort. Groet Wiek wordt financieel door het Buurtplatform Wyck ondersteund. Hert buurtblad wordt ook door het Buurtplatform gebruikt voor het verspreiden van informatie over ontwikkelingen in het Wyckse.

 

The Masters
Een organisatie opgericht om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven om op een volwaardige manier deel te nemen aan onze maatschappij.

The Masters Services & Care
(sociale wijkcoöperatie) is de fysieke plek waar alle wijkbewoners terecht kunnen voor zorg- en hulpvragen in hun eigen wijk. Laagdrempelig en herkenbaar. Zij vervult de rol van eerste aanspreekpunten verbinder. Door de intensieve samenwerking en actieve deelname va gemeente, zorginstellingen, het sociaal team, hulporganisaties en vrijwillige hulpverleners komen hulpvragen van wijkbewoners gelijk snel en vriendelijk terecht waar ze horen. Naast het hulp- en zorgloket kunt u er terecht voor al uw was-, stoom- en strijkgoed. U kunt uw computerstoringen er laten verhelpen of uw kleding laten repareren of verstellen. Onze distributieservice zorgt voor al uw pakketjes. Of komt u gewoon voor een praatje? U bent altijd van harte welkom! Kijk ook op Facebook

 

Stichting tot Behoud van de Leefbaarheid van de Sint-Maartenslaan e.o.
Gezien de grote infrastructurele veranderingen in onze wijk en met name in de Sint-Maartenslaan hebben bewoners van deze straat het initiatief genomen om hun problemen nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. Gezamenlijk willen we ernaar streven de verkeersdruk te spreiden over de Sint-Maartenslaan, Sint-Antoniuslaan en Stationsstraat.OW, Ondernemend Wyck
Ondernemend Wyck wil haar leden inzicht geven in de huidige ontwikkelingen in Wyck en bewust maken van een mentaliteitsverandering die nodig is om Maastricht te behouden als een vitale, veilige en authentieke stad, waar het voor zowel bewoners, bezoekers als ondernemers, aangenaam is om te wonen, te verblijven en te werken.

 

 

De Keemeleers
De Carnavalsvereniging van Wyck zet zich in om Carnaval levend te houden in onze wijk.De Wieker Eindracht
Het mannenkoor van Wyck. Iedere dinsdagavond repeteert dit koor in een zaaltje van de Martinuskerk in Wyck. Het koor, ook wel ‘de Zaank vaan Wiek’ genoemd, is op weg naar haar 100-jarig bestaan en springlevend. Het repertoire is breed. Van klassiek tot modern, van Opera tot Barbershop.
Telefoon: 06 – 505 495 06
Email: info@wieker-eindrach.nl

 De Wieker Hofzengers
Dit mannenkoor gaat binnenkort ook weer repeteren in Wyck.

 

 

Hiere vaan Wiek
Dit is een gezelligheidsvereniging van circa 50 mannen met een binding met Wyck.
Maandelijks wordt er een activiteit georganiseerd om de sociale cohesie binnen de wijk te verbeteren. Dit kan een interessante lezing , een wandeling door Wyck of een excursie buiten Wyck zijn. Samen met het Buurtplatform Wyck hebben de Hiere vaan Wiek enige jaren de “Nach vaan ’t Limburgs Leed” georganiseerd.

 

 

Huiskamerconcerten Alexander Battalaan
Eenmaal per jaar worden er in de Alexander Battalaan Huiskamerconcerten georganiseerd die voor een ieder vrij toegankelijk zijn. Bewoners van de Alexander Battalaan stellen hiervoor hun woonkamer ter beschikking. De muziek varieert van pop tot klassiek.

Sint-Martinuskerk
Gelegen aan de Rechtstraat 2 is een neogotische kerk ontworpen door Pierre Cuypers die bekend is door het beeld van de Zwarte Christus van Wyck. De gezongen hoogmis wordt ‘s zondags om 11:00 uur gevierd, andere missen op dinsdag en zaterdag om 19:00 uur en woensdag, donderdag en vrijdag om 9:30 uur. Telefoon: 043-325.34.83

 

Wieker Fanfare
De Wieker Fanfare verzorgt de muzikale omlijsting van menig evenement in Wyck, de binnenstad en Heugemerveld. Daarnaast brengt de fanfare regelmatig op verzoek een serenade bij (bedrijfs)feesten, congressen of andere feestelijke gelegenheden.